Amdanom Ni

A briefing before embarking on a guided bike tour by Green Lane Bike Tours

Ein rheswm dros wneud hyn

Ni yw’r unig gwmni sy’n darparu teithiau tywys hamddenol, gan rannu gwybodaeth am hanes a threftadaeth ein hynys.

Rydym yn rhan o’r ymgyrch ‘twristiaeth ara’ deg’ os liciwch chi! Rydym o’r farn eich bod yn gwerthfawrogi mwy wrth deithio yn yr awyr agored, heb fod mewn rhyw focs o fetel a gwydr!

Rydym yn awyddus i rannu ein brwdfrydedd dros hanes a diwylliant Ynys Môn a Chymru gyda chi, i gyfoethogi’ch profiad.

Pwy ydym ni?

Ffrwyth breuddwyd Eli Elis-Williams yw Teithiau Beic Lôn Las. Cafodd hi’r syniad a phenderfynu’i wireddu. Mae nifer o seiclwyr profiadol llawrydd hefyd yn cynorthwyo.

Dysgodd Eli i reidio beic fel oedolyn, ac mae wedi seiclo bron bob un o lonydd cefn yr Ynys.

Mae Eli hefyd yn gwirfoddoli fel arweinydd teithiau merched o dan raglen Breeze British Cycling. Mae hi’n meddu ar Dystysgrif Cymorth Cyntaf Awyr Agored ac yswiriant drwy British Cycling.

Ddim yn gwybod beth i ddisgwyl ar Daith Beic Dan Arweiniad?

Peidiwch â chymryd ein gair!
Darllenwch y blog yma gan Boltholes & Hideaways
Neu hwn gan Monica o The Travel Hack
Mae hefyd sôn amdanom yn yr erthyglau a blogiau hyn!
Incredible sacred places in Wales you must visit
12 Incredible Experiences That Will Make You Want To Visit Wales
Dyma ein ymddangosiad diweddar ar newyddion ITV Wales News (4.4.21)
Dyma erthygl o dudalen busnes y Daily Post (19.5.21)
Bu Eli’n siarad efo Aled Hughes ar Radio Cymru’n ddiweddar, gwrandewch eto 39 munud i mewn i’r rhaglen yma.
Erthygl yn Golwg (5.8 2021 angen tanysgrifiad i ddarllen y cwbl)
Rydym hefyd ar Tripadvisor

Dolenni defnyddiol eraill
Gwybodaeth seiclo ar CroesoMôn
Llwybrau Rhwydwaith Seiclo Sustrans ar Ynys Môn
Castell Aberlleiniog Castle
Bryn Celli Ddu
Cerrig y Barcud Holiday Cottages
Blog Cycling Wales