Amdanom Ni

A briefing before embarking on a guided bike tour by Green Lane Bike Tours

Beth a wnawn

Ni yw’r unig gwmni sy’n darparu teithiau tywys hamddenol, gan rannu gwybodaeth am hanes a threftadaeth ein hynys.

Ni yw’r unig gwmni sy’n darparu teithiau beic dan arweiniad diwrnod o hyd ar Ynys Môn.

Eich Taith Beic dan Arweiniad

Ar gyfer eich taith beic dan arweiniad, byddwn yn cwrdd â chi mewn lleoliad a drefnwyd ymlaen llaw. Dyma lle rydych chi hefyd yn casglu eich beic, os ydych chi’n llogi un trwom ni.

Rydyn ni’n mynd â chi trwy wiriad beic byr – gan sicrhau bod eich beic llog, os ydych chi wedi llogi un, wedi’i addasu i’ch taldra a’ch bod yn hyderus i’w seiclo ar y lôn. Cyn cychwyn hefyd, rydym yn eich briffio ar sut rydyn ni’n reidio mewn grŵp bach a’r llwybr o’n blaenau cyn cychwyn!

Rydyn ni’n beicio gyda’n gilydd mewn grŵp bach, gan gadw mewn cyswllt ac rydyn ni wedi cynllunio mannau stopio ar hyd y daith i fwynhau’r olygfa, cael ei gwynt atom, a rhannu straeon am y dirwedd rydyn ni’n beicio drwyddi. Peidiwch â phoeni os ydych yn gweld rhywbeth diddorol, neu jest angen llymaid, rydym yn ddigon hapus i gael ysbeidiau ychwanegol!

Mae sawl lleoliad diddorol ar hyd bob taith, ac mae’r rhain hefyd yn darparu mwy o gyfle i symud o gwmpas a defnyddio gwahanol gyhyrau! Byddwn hefyd yn stopio am ginio, ac wedi dweud wrthych os oes angen i chi ddod â phicnic neu becyn cinio, neu fel arall, byddwn yn ymweld â chaffi lleol am ginio.

Twristiaeth Ada Deg

Rydym yn ystyried ein hunain yn rhan o’r mudiad ‘twristiaeth ara deg’, ac yn credu bod mwynhad mawr i’w gael  wrth deithio drwy gefn gwlad drwy ein hymdrech ein hunain.

Mae rhannu peth o’n cariad at hanes a diwylliant Ynys Môn a Chymru gyda chi, er mwyn cyfoethogi eich profiad yn fraint.

Pwy ydym ni?

Ffrwyth breuddwyd Eli Elis-Williams yw Teithiau Beic Lôn Las. Cafodd hi’r syniad a phenderfynu’i wireddu. Mae nifer o seiclwyr profiadol llawrydd hefyd yn cynorthwyo.

Dysgodd Eli i reidio beic fel oedolyn, ac mae wedi seiclo bron bob un o lonydd cefn yr Ynys.

Mae Eli hefyd yn gwirfoddoli fel arweinydd teithiau merched o dan raglen Breeze British Cycling. Mae hi’n meddu ar Dystysgrif Cymorth Cyntaf Awyr Agored ac yswiriant drwy British Cycling.

Dal yn ansicr am beth i ddisgwyl ar Daith Beic Dan Arweiniad?

Peidiwch â chymryd ein gair!
Darllenwch y blog yma gan Boltholes & Hideaways
Neu hwn gan Monica o The Travel Hack
Mae hefyd sôn amdanom yn yr erthyglau a blogiau hyn!
Wales’ wonderful places of worship Choices Medi 21 Erthygl nodwedd gyda lluniau.
Incredible sacred places in Wales you must visit
12 Incredible Experiences That Will Make You Want To Visit Wales
Dyma ein ymddangosiad diweddar ar newyddion ITV Wales News (4.4.21)
Dyma erthygl o dudalen busnes y Daily Post (19.5.21)
Bu Eli’n siarad efo Aled Hughes ar Radio Cymru’n ddiweddar, gwrandewch eto 39 munud i mewn i’r rhaglen yma.
Erthygl yn Golwg (5.8 2021 angen tanysgrifiad i ddarllen y cwbl)
Rydym hefyd ar Tripadvisor

Dolenni defnyddiol eraill
Gwybodaeth seiclo ar CroesoMôn
Llwybrau Rhwydwaith Seiclo Sustrans ar Ynys Môn
Castell Aberlleiniog Castle
Bryn Celli Ddu
Cerrig y Barcud Holiday Cottages
Blog Cycling Wales