Teithiau

 • Ynys Môn Hynafol
  🚴‍♀️ 14 milltir / 22 cilomedr 🌄 Tua 850′ / 261 medr 🥪 Dewch â phecyn bwyd Ynys Môn, cartref y Derwyddon: dim rhyfedd felly bod mwy o henebion y filltir sgwâr yma nag unrhyw ran arall o Brydain. Ar y Daith Beic Dan Arweiniad hon, rydym yn ymweld â phum safle archeolegol ar feic,… Darllen ymlaen Ynys Môn Hynafol
 • Cwyfan: Eglwys Fach y Môr
  🚴‍♀️ 22 milltir / 35 cilomedr 🌄 Tua 685′ /208 medr 🥪 Dewch â phecyn bwyd & cyfle i ymweld â chaffi Er bod Sain Cwyfan yn un o olygfeydd clasurol yr Ynys, mae mwy i’r daith beic yma na’r cyrchfan yn unig! Yn rhan o’r tir mawr ar un adeg, mae’r Eglwys yn dal… Darllen ymlaen Cwyfan: Eglwys Fach y Môr
 • Teithio tua’r môr, Eglwys Fach y Môr a The Cymreig
  🚴‍♀️ 26 milltir / 42 cilomedr 🌄 Tua 685′ / 208 medr 🥪Dewch â phecyn bwyd ysgafn, mae Te Cymreig mewn caffi wedi ei gynnwys Taith wirioneddol drawiadol ar draws tir a oedd unwaith yn fôr, gyda chyfle prin i ymweld y tu mewn i sawl eglwys hanesyddol, gan gynnwys un sydd wedi ei hynysu… Darllen ymlaen Teithio tua’r môr, Eglwys Fach y Môr a The Cymreig
 • Ar Lwybr Diarffordd, pum lleoliad Sanctaidd ar Ynys Môn
  🚴‍♀️ 20 milltir / 32 cilomedr 🌄 Tua 870′ / 265 medr 🥪 Cinio mewn caffi wedi ei gynnwys Dewch i ganfod cefn gwlad Ynys Môn ar y daith feicio hamddenol hon, gyda morluniau godidog, lleoedd cysegredig hardd, blodau gwyllt ar hyd ochrau’r lonydd ac Eryri’n gefndir i’r cyfan. Ein man cychwyn yw pentref a… Darllen ymlaen Ar Lwybr Diarffordd, pum lleoliad Sanctaidd ar Ynys Môn
 • Canoldir Hanesyddol Ynys Môn
  🚴‍♀️ 20 milltir / 32 cilomedr 🌄 Tua 870′ / 265 medr 🥪 Caffi ar gyfer cinio Ddydd Mercher ar gau Sadwrn Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo ar hyd ffyrdd tawel lle byddwn yn dod ar draws hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt a’r golygfeydd ysblennydd tuag at… Darllen ymlaen Canoldir Hanesyddol Ynys Môn
 • Ynys Cybi Hynafol
  🚴‍♀️ 14.5 milltir 18.5 cilomedr 🌄 Tua 900′ 274m 🥪 Caffi Mae’r daith yma yn ein harwain o amgylch Ynys Cybi, gan gychwyn a gorffen ym Mae Trearddur. Rydym yn cychwyn ar daith hyd at Feini Hirion Penrhos Feilw, Gytiau Gwyddelod Tŷ Mawr a siambrau claddu, mae digon i’ch rhyfeddu ar y daith hon. Mae’r… Darllen ymlaen Ynys Cybi Hynafol
 • Ynys Llanddwyn – Ynys y Cariadon
  🚴‍♀️ 17 milltir / 27 cilomedr🌄 Tua 200’/ 60 m🥪 Dewch â phecyn bwyd, caffi ar y ffordd yn ôl Ar y daith hamddenol, fflat yma rydym yn seiclo oddi ar lôn am y rhan fwyaf o’r daith. Rydym yn seiclo drwy un o wlypdiroedd isel mwyaf Cymru; lloches a chartref i nifer o famaliaid,… Darllen ymlaen Ynys Llanddwyn – Ynys y Cariadon
 • Pedlo i Benmon
  🚴‍♀️ 11.5 milltir / 23 cilmoedr 🌄 Tua 900′ / 274m Ar y daith yma, rydym yn dilyn taith gylchog gan gychwyn y tu cefn i Fiwmares am olygfa anghyffredin o gastell Edward I, cyn darganfod rhai o gyfrinachau cornel diddorol a hanesyddol de-ddwyrain yr Ynys. Yn ogystal â seiclo drwy’r hyn oedd unwaith yn… Darllen ymlaen Pedlo i Benmon
 • Penmon am Pizza
  🚴‍♀️ 14.5 millltir / 23 cilomedr 🌄 900′ / 274m 🥪 Pizza & diod poeth wedi ei gynnwys! Ar y daith yma, rydym yn dilyn taith gylchog gan gychwyn y tu cefn i Fiwmares am olygfa anghyffredin o gastell Edward I, cyn darganfod rhai o gyfrinachau cornel diddorol a hanesyddol de-ddwyrain yr Ynys. Yn ogystal… Darllen ymlaen Penmon am Pizza
 • Teithiau Beic Hunandywys
  ​Hoffech chi dreulio diwrnod yn seiclo o amgylch Ynys Môn? Efallai eich bod yn ansicr o ble yn union i fynd? Rydym wedi datblygu chwe thaith hunandywys ar Ynys Môn. Maent o hyd a graddfeydd gwahanol o her, (hynny yw, hamddenol i hawdd iawn!) i’ch cynorthwyo i dreulio diwrnod braf ar Ynys Môn. Mae pob… Darllen ymlaen Teithiau Beic Hunandywys