Teithiau

 • Hanesion Morwrol Môn
  🚴‍♀️ 14 milltir / 22.5 cm🌄 600′ / 183 m🥪 Caffi Cymunedol Gan ddechrau yng Nghemaes, pentref pysgota tlws a chymuned fwyaf gogleddol Cymru, ar y daith feic dan arweiniad hon, rydym yn seiclo o fewn tafliad carreg i’r arfordir, cyn troi mewn i’r tir ar hyd lonydd tawel, gyda golygfeydd ysblennydd, lle rydym yn… Darllen ymlaen Hanesion Morwrol Môn
 • Ynys Môn Hynafol
  🚴‍♀️ 14 milltir / 22 cilomedr 🌄 Tua 850′ / 261 medr 🥪 Dewch â phecyn bwyd Mae Ynys Môn yn enwog ledled y byd am fod yn gartref a phencadlys i’r Derwyddon. Mae ein llwybr beic cylchol yn mynd ar hyd glannau’r Fenai, cyn troi tua’r tir i deithio trwy’r Oes Neolithig i’r Oes… Darllen ymlaen Ynys Môn Hynafol
 • Cwyfan: Eglwys Fach y Môr
  🚴‍♀️ 22 milltir / 35 cilomedr 🌄 Tua 685′ /208 medr 🥪 Dewch â phecyn bwyd & cyfle i ymweld â chaffi Er bod Sain Cwyfan, ‘Eglwys fach y môr’ yn un o olygfeydd clasurol yr Ynys, mae mwy i’r daith beic yma na’r cyrchfan yn unig! Ar ein taith beic i’r arfordir, rydym yn… Darllen ymlaen Cwyfan: Eglwys Fach y Môr
 • Teithio tua’r môr, Eglwys Fach y Môr a The Cymreig
  🚴‍♀️ 26 milltir / 42 cilomedr 🌄 Tua 685′ / 208 medr 🥪Dewch â phecyn bwyd ysgafn, mae Te Cymreig mewn caffi wedi ei gynnwys Taith wirioneddol drawiadol ar draws tir a oedd unwaith yn fôr, gyda chyfle prin i ymweld y tu mewn i sawl eglwys hanesyddol, gan gynnwys un sydd wedi ei hynysu… Darllen ymlaen Teithio tua’r môr, Eglwys Fach y Môr a The Cymreig
 • Ar Lwybr Diarffordd, pum lleoliad Sanctaidd ar Ynys Môn
  🚴‍♀️ 20 milltir / 32 cilomedr 🌄 Tua 870′ / 265 medr 🥪 Cinio mewn caffi wedi ei gynnwys Dewch i ganfod cefn gwlad Ynys Môn ar y daith feicio hamddenol hon, gyda morluniau godidog, lleoedd cysegredig hardd, blodau gwyllt ar hyd ochrau’r lonydd ac Eryri’n gefndir i’r cyfan. Ein man cychwyn yw pentref a… Darllen ymlaen Ar Lwybr Diarffordd, pum lleoliad Sanctaidd ar Ynys Môn
 • Canoldir Hanesyddol Ynys Môn
  🚴‍♀️ 20 milltir / 32 cilomedr 🌄 Tua 870′ / 265 medr 🥪 Caffi ar gyfer cinio Ddydd Mercher ar gau Sadwrn Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo a chipolwg ar hanes a threftadaeth Ynys Môn a mwynhau golygfeydd ysblennydd tuag at Eryri. Llannerch-y-Medd yw man cychwyn a gorffen ein taith. Bellach yn bentref… Darllen ymlaen Canoldir Hanesyddol Ynys Môn
 • Ynys Llanddwyn – Ynys y Cariadon
  🚴‍♀️ 17 milltir / 27 cilomedr🌄 Tua 200’/ 60 m🥪 Dewch â phecyn bwyd, caffi ar y ffordd yn ôl Ar y daith hamddenol, fflat yma rydym yn seiclo oddi ar lôn am y rhan fwyaf o’r daith. Rydym yn seiclo drwy un o wlypdiroedd isel mwyaf Cymru; lloches a chartref i nifer o famaliaid,… Darllen ymlaen Ynys Llanddwyn – Ynys y Cariadon
 • Pedlo i Benmon
  🚴‍♀️ 11.5 milltir / 23 cilmoedr 🌄 Tua 900′ / 274m Efallai eich bod yn ymweld â thref hanesyddol a deniadol Biwmares a Chastell Edward 1af? Beth am ymuno â thaith beic dan arweiniad efo ni i gael clywed mwy am yr ardal hanesyddol o amgylch Biwmares, cyn, yn ystod ac wedi adeiladu’r castell? Ar… Darllen ymlaen Pedlo i Benmon
 • Penmon am Pizza
  🚴‍♀️ 14.5 millltir / 23 cilomedr 🌄 900′ / 274m 🥪 Pizza & diod poeth wedi ei gynnwys! Yn ystod misoedd oerach y gaeaf byddwn yn cynnig taith o Fiwmares sy’n datgelu rhai o gyfrinachau’r cornel hanesyddol yma o Ynys Môn, cyn disgyn i Drwyn Du a goleudy Penmon am bizza mewn llecyn digymar! Codi… Darllen ymlaen Penmon am Pizza
 • Teithiau Beic Hunandywys
  ​Hoffech chi dreulio diwrnod yn seiclo o amgylch Ynys Môn? Efallai eich bod yn ansicr o ble yn union i fynd? Rydym wedi datblygu chwe thaith hunandywys ar Ynys Môn. Maent o hyd a graddfeydd gwahanol o her, (hynny yw, hamddenol i hawdd iawn!) i’ch cynorthwyo i dreulio diwrnod braf ar Ynys Môn. Mae pob… Darllen ymlaen Teithiau Beic Hunandywys