Canoldir Hanesyddol Ynys Môn

cyclists looking at Llyn Alaw, Anglesey

🚴‍♀️ 20 milltir / 32 cilomedr
🌄 Tua 870′ / 265 medr
🥪 Caffi ar gyfer cinio Ddydd Mercher ar gau Sadwrn

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo a chipolwg ar hanes a threftadaeth Ynys Môn a mwynhau golygfeydd ysblennydd tuag at Eryri.

Llannerch-y-Medd yw man cychwyn a gorffen ein taith. Bellach yn bentref tawel dyma oedd  canolfan masnachol prysur yr Ynys ar un adeg.

Rydym yn cyfarfod yn hen orsaf reilffordd y pentref ac yn seiclo tuag at Lanfechell.

Chwedlau a chofnodion

Gadewch inni rannu chwedlau am y Brenin Pabo, ‘Post’ Prydain, ac am y diafol, sy’n didoli’r da a’r drwg ymhlith y gynulleidfa. Sgweier Llanfechell sy’n gyfrifol am drosglwyddo gwybodaeth am fywyd bob dydd cefn gwlad Ynys Môn y deunawfed ganrif drwy ei dyddiaduron. Byddwn yn rhannu ei feddyliau a’i gymdeithas â chi.

Rydym yn beicio rhyw 21 milltir ac yn ennill 800 troedfedd o uchder.

Mae caffi ar y dechrau a’r diwedd, ac rydym yn oedi am ginio mewn Caffi cymunedol hyfryd yn Llanfechell.

Archebwch Ar Lein Rŵan