Canoldir Hanesyddol Ynys Môn

cyclists looking at Llyn Alaw, Anglesey

🚴‍♀️ 20 milltir / 32 cilomedr
🌄 Tua 870′ / 265 medr
🥪 Caffi ar gyfer cinio Ddydd Mercher ar gau Sadwrn

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo ar hyd ffyrdd tawel lle byddwn yn dod ar draws hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt a’r golygfeydd ysblennydd tuag at Eryri. Ar un adeg roedd Llannerch-y-Medd, sydd bellach yn bentref tawel, yn ganolbwynt masnachol yr Ynys. Wedi i ni gwrdd ger Caffi Stesion, rydym yn seiclo tuag at Lanfechell. Ar hyd y ffordd mae hen eglwysi, meini hirion, colomendy a llond trol o straeon am gymeriadau hynod ddiddorol o’r gorffennol.

Mae caffi ar y dechrau a’r diwedd, ac rydyn ni’n stopio am ginio mewn Caffi cymunedol hyfryd yn Llanfechell.

Archebwch Ar Lein Rŵan