Teithiau

Teithiau Beic Hunandywys

​Hoffech chi dreulio diwrnod yn seiclo o amgylch Ynys Môn? Efallai eich bod yn ansicr o ble yn union i fynd? Rydym wedi datblygu chwe thaith hunandywys ar Ynys Môn. Maent o hyd a graddfeydd gwahanol o her, (hynny yw, hamddenol i hawdd iawn!) i’ch cynorthwyo i dreulio diwrnod braf ar Ynys Môn. Mae pob… Darllen ymlaen Teithiau Beic Hunandywys

Penmon am Pizza

🚴‍♀️ 14.5 millltir / 23 cilomedr 🌄 900′ / 274m 🥪 Pizza & diod poeth wedi ei gynnwys! Ar y daith yma, rydym yn dilyn taith gylchog gan gychwyn y tu cefn i Fiwmares am olygfa anghyffredin o gastell Edward I, cyn darganfod rhai o gyfrinachau cornel diddorol a hanesyddol de-ddwyrain yr Ynys. Yn ogystal… Darllen ymlaen Penmon am Pizza

Pedlo i Benmon

🚴‍♀️ 11.5 milltir / 23 cilmoedr 🌄 Tua 900′ / 274m Ar y daith yma, rydym yn dilyn taith gylchog gan gychwyn y tu cefn i Fiwmares am olygfa anghyffredin o gastell Edward I, cyn darganfod rhai o gyfrinachau cornel diddorol a hanesyddol de-ddwyrain yr Ynys. Yn ogystal â seiclo drwy’r hyn oedd unwaith yn… Darllen ymlaen Pedlo i Benmon

Ynys Cybi Hynafol

🚴‍♀️ 14.5 milltir 18.5 cilomedr 🌄 Tua 900′ 274m 🥪 Caffi Mae’r daith yma yn ein harwain o amgylch Ynys Cybi, gan gychwyn a gorffen ym Mae Trearddur. Rydym yn cychwyn ar daith hyd at Feini Hirion Penrhos Feilw, Gytiau Gwyddelod Tŷ Mawr a siambrau claddu, mae digon i’ch rhyfeddu ar y daith hon. Mae’r… Darllen ymlaen Ynys Cybi Hynafol

Canoldir Hanesyddol Ynys Môn

🚴‍♀️ 20 milltir / 32 cilomedr 🌄 Tua 870′ / 265 medr 🥪 Caffi ar gyfer cinio Ddydd Mercher ar gau Sadwrn Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo ar hyd ffyrdd tawel lle byddwn yn dod ar draws hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt a’r golygfeydd ysblennydd tuag at… Darllen ymlaen Canoldir Hanesyddol Ynys Môn

Teithio tua’r môr, Eglwys Fach y Môr a The Cymreig

The lane leading to Porth Cwyfan, Anglesey, and St Cwyfan Church, marooned on an island at high tide.

🚴‍♀️ 26 milltir / 42 cilomedr 🌄 Tua 685′ / 208 medr 🥪Dewch â phecyn bwyd ysgafn, mae Te Cymreig mewn caffi wedi ei gynnwys Taith wirioneddol drawiadol ar draws tir a oedd unwaith yn fôr, gyda chyfle prin i ymweld y tu mewn i sawl eglwys hanesyddol, gan gynnwys un sydd wedi ei hynysu… Darllen ymlaen Teithio tua’r môr, Eglwys Fach y Môr a The Cymreig

Cwyfan: Eglwys Fach y Môr

🚴‍♀️ 22 milltir / 35 cilomedr 🌄 Tua 685′ /208 medr 🥪 Dewch â phecyn bwyd & cyfle i ymweld â chaffi Er bod Sain Cwyfan yn un o olygfeydd clasurol yr Ynys, mae mwy i’r daith beic yma na’r cyrchfan yn unig! Yn rhan o’r tir mawr ar un adeg, mae’r Eglwys yn dal… Darllen ymlaen Cwyfan: Eglwys Fach y Môr

Ynys Môn Hynafol

🚴‍♀️ 14 milltir / 22 cilomedr 🌄 Tua 850′ / 261 medr 🥪 Dewch â phecyn bwyd Ynys Môn, cartref y Derwyddon: dim rhyfedd felly bod mwy o henebion y filltir sgwâr yma nag unrhyw ran arall o Brydain. Ar y Daith Beic Dan Arweiniad hon, rydym yn ymweld â phum safle archeolegol ar feic,… Darllen ymlaen Ynys Môn Hynafol