Teithiau

Teithiau Beic Hunandywys

​Hoffech chi dreulio diwrnod yn seiclo o amgylch Ynys Môn? Efallai eich bod yn ansicr o ble yn union i fynd? Rydym wedi datblygu chwe thaith hunandywys ar Ynys Môn. Maent o hyd a graddfeydd gwahanol o her, (hynny yw, hamddenol i hawdd iawn!) i’ch cynorthwyo i dreulio diwrnod braf ar Ynys Môn. Mae pob… Darllen ymlaen Teithiau Beic Hunandywys

Pedlo i Benmon

🚴‍♀️ 11.5 milltir / 23 cilmoedr 🌄 Tua 900′ / 274m Efallai eich bod yn ymweld â thref hanesyddol a deniadol Biwmares a Chastell Edward 1af? Beth am ymuno â thaith beic dan arweiniad efo ni i gael clywed mwy am yr ardal hanesyddol o amgylch Biwmares, cyn, yn ystod ac wedi adeiladu’r castell? Ar… Darllen ymlaen Pedlo i Benmon

Ynys Cybi Hynafol

🚴‍♀️ 14.5 milltir 18.5 cilomedr 🌄 Tua 900′ 274m 🥪 Caffi Mae’r gylchdaith seiclo o Fae Trearddur yn mynd â ni o amgylch Ynys Cybi i ymweld â rhai o safleoedd cynhanesyddol yr ynys. Rydyn ni’n ymweld â chytiau Gwyddelod, meini hirion a thriawd syfrdanol o siambrau claddu, mae yna ddigon i’ch rhyfeddu ar y… Darllen ymlaen Ynys Cybi Hynafol

Canoldir Hanesyddol Ynys Môn

🚴‍♀️ 20 milltir / 32 cilomedr 🌄 Tua 870′ / 265 medr 🥪 Caffi ar gyfer cinio Ddydd Mercher ar gau Sadwrn Cawn gipolwg ar rywfaint o hanes Ynys Môn ar y daith hon, gyda diolch i ddyddiaduron prin un sgweier o Fôn. Mae ei ddyddiadur yn rhoi cipolwg llygad-dyst o fywyd yng nghefn gwlad… Darllen ymlaen Canoldir Hanesyddol Ynys Môn

Teithio tua’r môr, Eglwys Fach y Môr a The Cymreig

The lane leading to Porth Cwyfan, Anglesey, and St Cwyfan Church, marooned on an island at high tide.

🚴‍♀️ 26 milltir / 42 cilomedr 🌄 Tua 685′ / 208 medr 🥪Dewch â phecyn bwyd ysgafn, mae Te Cymreig mewn caffi wedi ei gynnwys Taith wirioneddol drawiadol ar draws tir a oedd unwaith yn fôr, gyda chyfle prin i ymweld y tu mewn i sawl eglwys hanesyddol, gan gynnwys un sydd wedi ei hynysu… Darllen ymlaen Teithio tua’r môr, Eglwys Fach y Môr a The Cymreig

Cwyfan: Eglwys Fach y Môr

🚴‍♀️ 26 milltir / 42 cilomedr (modd ei gwtogi)🌄 Tua 685′ /208 medr 🥪 Dewch â phecyn bwyd & cyfle i ymweld â chaffi Cymaint mwy na’i gyrchfan, ar y daith feic hon rydym yn croesi gwlypdiroedd, yn dilyn llwybr hen drac ar draws twyni a phont pynfeirch, ac yn dilyn lonydd gwledig i seiclo… Darllen ymlaen Cwyfan: Eglwys Fach y Môr

Ynys Môn Hynafol

🚴‍♀️ 14 milltir / 22 cilomedr 🌄 Tua 850′ / 261 medr 🥪 Dewch â phecyn bwyd Mae Ynys Môn yn enwog ledled y byd am fod yn gartref a phencadlys i’r Derwyddon. Mae ein llwybr beic cylchol yn mynd ar hyd glannau’r Fenai, cyn troi tua’r tir i deithio trwy’r Oes Neolithig i’r Oes… Darllen ymlaen Ynys Môn Hynafol

Hanesion Morwrol Môn

🚴‍♀️ 14 milltir / 22.5 cm🌄 600′ / 183 m🥪 Caffi Cymunedol Gan ddechrau yng Nghemaes, pentref pysgota tlws a chymuned fwyaf gogleddol Cymru, cawn ein hysbrydoli gan dreftadaeth forwrol Ynys Môn a Chymru i rannu rhai straeon o orffennol morwrol yr ynys. Ar y daith feic dan arweiniad byr a hamddenol hon, ar hyd… Darllen ymlaen Hanesion Morwrol Môn