Cysylltwch

Tase genych unryw ymholiad neu gwestiwn arall, defnyddiwch y ffurflen isod i ddod i gysylltiad â ni os gwelwch yn dda.

Os nad ydych am ddefnyddio ein ffurflen archebu ar-lein am unrhyw reswm, defnyddiwch y ffurflen ar y ddolen yma a’i llenwi ar gyfer pob unigolyn yn eich grŵp. Rhaid i chi dalu ymlaen llaw i gadw’ch lle ar unrhyw daith.

Cwynion

Mewn achos annhebygol y bydd gennych unrhyw broblemau yn ymwneud â’ch taith, dylech gysylltu â ni ar unwaith a gwnawn ein gorau i ddatrys y sefyllfa ar unwaith. Os na allwn wneud hyn, dylid cyflwyno cwynion yn ysgrifenedig atom cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol ac o fewn 14 diwrnod i ddiwedd y daith.

Data

Trwy ddarparu eich manylion cyswllt rydych yn rhoi eich caniatâd i Teithiau Beic Lôn Lâs storio’ch data yn ddiogel i gyflawni gofynion iechyd a diogelwch ac yswiriant. Hoffem gadw mewn cysylltiad â chi i’ch hysbysu am fwy o weithgareddau y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt. Nid ydym yn rhannu data ag unrhyw un arall.

Partneriaid gweithredol
Anglesey Bikes
Beics Antur
Beics Betws
Caffi Stesion
Canolfan Beaumaris
CycleWales.com
Explore Churches
Llanberis Bike Hire
Menai Holidays
Môn Cycles
Pilot House Cafe
Riverside Cafe & Tea Garden
Siop Mechell
Tom’s Bike Hire