Gwybodaeth

Teithiau beic undydd

Rydym yn darparu diwrnod delfrydol. Ni fydd ein reidiau’n heriol, rydym eisio i’n seiclwyr fwynhau’r profiad a bod yn gyfforddus.

Maent yn amrywio rhwng 10 a 25 milltir mewn hyd, gyda digoned o fannau diddorol ar hyd y ffordd, golygfeydd a digon o esgusodion i stopio am saib!

Bydd y teithiau’n rhai cylchol, felly byddant yn cychwyn a gorffen yn yr un man. Ar y cyfan, maent yn dilyn lonydd distaw a lonydd lâs.

Ar hyn o bryd rydym yn arwain teithiau ar Ddydd Sadwrn drwy’r flwyddyn, a Mercher neu Iau drwy’r Haf (Ebrill hyd ddiwedd Hydref).

Mae’n rhaid i chi fod yn 16+ oed a digon hyderus a medrus i reidio mewn grŵp

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym (bydd eich beic yno i’ch cyfarfod yn ein man cychwyn). Rydym yn croesawu beics trydan ac maent ar gael i’w llogi gan ein partneriad.

Pe tasech eisio taith beic mwy heriol na’r rhai ar ein Calendr, mae modd i ni ddyfeisio rhai i gwrdd â’ch anghenion. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion, ond cofiwch os gwelwch yn dda, y bydd angen rhagor o rybudd i ddyfeisio taith i’ch herio ac i’w reidio i’w profi o flaen llaw.

Rydym yn gymwysedig i arwain plant a’u rhieni, ac yn hapus i wneud ar deithiau arbennig ar eich cyfer.

Mae’n bosib y bydd rhaid newid y daith oherwydd y tywydd.

Mae’n rhaid bwcio eich lle o flaen llaw.

Beth ddylwn ei gario efo fi ar gyfer diwrnod o seiclo ar ynys Môn?

Os ydych yn dod a’ch beic eich hun, sicrhewch os gwelwch yn dda, ei fod wedi’i gynnal yn ddiweddar, gyda brêcs sydd yn gweithio a theiars llawn aer. Dewch â thiwb mewnol sbâr (o leiaf un) a set o offer trwsio pynctiar os oes gennych chi un, a’ch helmed.

Gallai fod yn ddefnyddiol i chi ddod â sach gefn i gario dillad sbâr y rhag ofn y bydd glaw neu i dynnu haen wrth i chi gynhesu, a diod i dorri’ch syched ar y siwrne.

Beth ddyliwn ei wisgo ar fy nhaith seiclo dan arweiniad?

Fe’ch cynghorir i wisgo esgidiau sy’n gwarchod eich traed a dillad sydd yn eich gwarchod rhag y tywydd neu yn erbyn sgriffiadau. Mae’n syniad osgoi beltiau, clymau neu linynnau a allent gael eu dal mewn cadwyn neu sbocsen.

​Byddwn yn darparu helmed ar gyfer pob beic llog, ac mae ambell un sbár os ydych wedi anghofio’ch un chi. Ein polisi yw i’n gwesteion wisgo helmed ar ein teithiau.

Nid oes caffi mewn lleoliad cyfleus ar bob un o’r teithiau – felly gofynnwch a oes caffi ar ein taith!

Fel unrhyw weithgaredd awyr agored, mae peth risg wrth seiclo. Rydym yn gofyn i’n holl gyfranogwyr barchu eu diogelwch eu hunain a diogelwch aelodau eraill y grŵp.