Ynys Môn Hynafol

Bodowyr burial chamber, seeen on our Prehistoric Anglesey Bike Tour.

🚴‍♀️ 14 milltir / 22 cilomedr
🌄 Tua 850′ / 261 medr
🥪 Dewch â phecyn bwyd

Ynys Môn, cartref y Derwyddon: dim rhyfedd felly bod mwy o henebion y filltir sgwâr yma nag unrhyw ran arall o Brydain.

Ar y Daith Beic Dan Arweiniad hon, rydym yn ymweld â phum safle archeolegol ar feic, gan gynnwys Bryn Celli Ddu, safle cynhanesiol pwysicaf a mwyaf eiconig Ynys Môn, Caer Leb, Siambr Gladdu Bodowyr a Chastell Bryn Gwyn, sy’n dyddio o’r oes Brythonig-Rufeinig.

Mae ein llwybr beic cylchol yn mynd ar hyd glannau’r Fenai, cyn troi tua’r tir i deithio trwy’r Oes Neolithig i’r Oes Brythoneg-Rufeinig, Haearn ac Efydd.

Dewch a’ch ysbryd anturio! Mae’r Daith hon yn 14 milltir, gyda pheth cerdded i ymweld â rhai o’r safleoedd ar hyd llwybrau cyhoeddus trwy gaeau (o leiaf milltir) a all gynnwys da byw. Mae hefyd rhyw hanner milltir o drac heb arwynebedd, felly efallai na fydd teiars beic lôn yn addas.

Byddwch yn mwynhau golygfeydd gwerth chweil tuag at Eryri wrth i ni feicio ar hyd dyffryn yr afon Braint.

Archebwch Ar Lein Rŵan