Pedlo i Benmon

cyclists woth Green Lane Bike Tours, Penmon point lighthouse, Anglesey

🚴‍♀️ 11.5 milltir / 23 cilmoedr
🌄 Tua 900′ / 274m

Ar y daith yma, rydym yn dilyn taith gylchog gan gychwyn y tu cefn i Fiwmares am olygfa anghyffredin o gastell Edward I, cyn darganfod rhai o gyfrinachau cornel diddorol a hanesyddol de-ddwyrain yr Ynys.

Yn ogystal â seiclo drwy’r hyn oedd unwaith yn brif ganolbwynt masnachol Ynys Môn yn y canol oesoedd, ymweld â Phriordy Penmon, a ffug gastell, cyn disgyn i lawr at Drwyn Du a’r goleudy a Chaffi’r Pilot House am luniaeth ysgafn!

Mae hon yn daith eithaf byr o 11.5 milltir – gydag ychydig o fryniau bychain. Mae hyn oherwydd bod cymaint o lefydd diddorol i’w harchwilio ar hyd y daith! 

Llun ©Crown Copyright

Archebwch Ar Lein Rŵan