Penmon am Pizza

pizza

🚴‍♀️ 14.5 millltir / 23 cilomedr
🌄 900′ / 274m
🥪 Pizza & diod poeth wedi ei gynnwys!

Ar y daith yma, rydym yn dilyn taith gylchog gan gychwyn y tu cefn i Fiwmares am olygfa anghyffredin o gastell Edward I, cyn darganfod rhai o gyfrinachau cornel diddorol a hanesyddol de-ddwyrain yr Ynys.

Yn ogystal â seiclo drwy’r hyn oedd unwaith yn brif ganolbwynt masnachol Ynys Môn yn y canol oesoedd, cyn disgyn i lawr at Drwyn Du a’r goleudy a Chaffi’r Pilot House am luniaeth ysgafn mewn lleoliad digymar!

Mae hon yn daith eithaf byr o 11.5 milltir – gydag ychydig o fryniau bychain.

Archebwch Ar Lein Rŵan