Penmon am Pizza

pizza

🚴‍♀️ 14.5 millltir / 23 cilomedr
🌄 900′ / 274m
🥪 Pizza & diod poeth wedi ei gynnwys!

Yn ystod misoedd oerach y gaeaf byddwn yn cynnig taith o Fiwmares sy’n datgelu rhai o gyfrinachau’r cornel hanesyddol yma o Ynys Môn, cyn disgyn i Drwyn Du a goleudy Penmon am bizza mewn llecyn digymar!

Codi chwant a fwyd

Beth well ar fore oer? Ar ein taith byddwn yn mynd y tu cefn i Fiwmares i gynnig golygfa dra wanhaol ar gastell Edward Iaf, cyn seiclo ar hyd lan y môr tua Phenmon a Thrwyn Du. Byddwn yn datgelu rhai cyfrinachau’r ardal hudolus yma o’r Ynys, ar hyd ein taith tuag at begwn mwyaf dwyreiniol Ynys Môn yn Nhrwyn Du a’r olygfa tuag Ynys Seiriol.

Mae’r daith hon yn eithaf byr ar 11.5 milltir ac ychydig o fryniau sy’n esgyn o’r arfordir.

Mae pizza 9” gyda dewis o ddau dopin a diod boeth wedi ei gynnwys yn y pris. Daw’r croeso a’r lluniaeth o’r Pilot House Café digymar!

Archebwch Ar Lein Rŵan