Ynys Llanddwyn – Ynys y Cariadon

A view of Ynys Llanddwyn, Anglesey as part of Green Lane Bike Tours Guided Bike Tour

🚴‍♀️ 17 milltir / 27 cilomedr
🌄 Tua 200’/ 60 m
🥪 Dewch â phecyn bwyd, caffi ar y ffordd yn ôl

Ar y daith hamddenol, fflat yma rydym yn seiclo oddi ar lôn am y rhan fwyaf o’r daith. Rydym yn seiclo drwy un o wlypdiroedd isel mwyaf Cymru; lloches a chartref i nifer o famaliaid, adar a phlanhigion prin. Yna rydym yn dilyn traciau drwy goedwig Niwbwrch lle cawn, os yn ffodus, weld gwiwer goch neu glywed crawcian y cigfrain wrth i ni seiclo tua’r traeth.

Dewch â phicnic ac fe wnawn gloi’r beiciau i gerdded ar draws y traeth tuag at Ynys Llanddwyn (ni chaniateir beiciau ar yr ynys)

Bydd y bwyd cartref yn y caffi ar y ffordd adref yn wobr i’ch 17 milltir er na fydd brenin y mynydd ar y daith yma!

(Os ydych chi’n dod â’ch beic eich hunain – sylwer nad yw’n addas ar gyfer teiars lôn.)

(Yn ddibynnol ar ein cais am drwydded gan Adnoddau Naturiol Cymru)

Archebwch Ar Lein Rŵan