Cwyfan: Eglwys Fach y Môr

St Cwyfan's, the 'church in the sea' is marooned at high tide, off Anglesey.

🚴‍♀️ 22 milltir / 35 cilomedr
🌄 Tua 685′ /208 medr
🥪 Dewch â phecyn bwyd & cyfle i ymweld â chaffi

Er bod Sain Cwyfan yn un o olygfeydd clasurol yr Ynys, mae mwy i’r daith beic yma na’r cyrchfan yn unig! Yn rhan o’r tir mawr ar un adeg, mae’r Eglwys yn dal i gael ei defnyddio ar gyfer priodasau o bryd i’w gilydd, ac yn ymddangos mewn sawl llun a morlun dramatig.

Wrth seiclo, rydym yn croesi un o wlypdiroedd iseldir mwyaf Cymru. Dyma adnodd hanfodol ar gyfer mamaliaid, planhigion ac adar prin. Yna rydym yn dilyn yr hen drac ar draws y twyni cyn beicio trwy Aberffraw, a oedd unwaith yn safle Llys y Tywysogion Cymreig. Rydyn ni’n archwilio’r arfordir a’r Eglwys gan gerdded ar hyd y traeth i’w gyrraedd. Yna rydym yn troi am y tir ar gyfer taith wahanol yn ôl. Os oes amser, byddwn yn ymweld â chaffi hyfryd sy’n darparu bwyd cartref, sy’n boblogaidd gyda beicwyr!

DIGWYDDIADAU AHNE

Mae ein taith Ddydd Iau 12 Awst yn rhan o weithgareddau Ddigwyddiadau Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, sydd yn cynnig gwahanol ddigwyddiadau fel y gallwch fwynhau amgylchoedd naturiol AHNE Ynys Môn.

Ariennir y digwyddiad hwn yn rhannol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Archebwch Ar Lein Rŵan