Cwyfan: Eglwys Fach y Môr

St Cwyfan's, the 'church in the sea' is marooned at high tide, off Anglesey.

🚴‍♀️ 22 milltir / 35 cilomedr
🌄 Tua 685′ /208 medr
🥪 Dewch â phecyn bwyd & cyfle i ymweld â chaffi

Er bod Sain Cwyfan, ‘Eglwys fach y môr’ yn un o olygfeydd clasurol yr Ynys, mae mwy i’r daith beic yma na’r cyrchfan yn unig! Ar ein taith beic i’r arfordir, rydym yn croesi gwlypdiroedd, yn dilyn hynt hen lwybr ar draws y twyni, ac yn croesi pont pynfeirch, gan ddilyn lonydd cul at y traeth. Mae Eglwys Cwyfan neu Eglwys Fach y Môr, fel y’i gelwir, yn hoff gyrchfan gan ffotograffwyr! Cawn hoe o’r seiclo er mwyn mwynhau ein picnic (dewch a’ch pecyn bwyd) ac i gerdded ar draws y traeth tu’r Eglwys.

Gynt yn rhan o’r tir mawr, mae’r Eglwys a saif y y môr yn hoff bwnc gan tirlunwyr, ac yn dal i gael ei defnyddio ar gyfer priodasau o bryd i’w gilydd.

Mae hanes difyr i’r eglwys, roedd ar un tro ddwywaith ei maint presennol. Wedi ei curo gan stormydd, mae hefyd wedi ei hachub fwy nag unwaith.

Ar ein siwrne rydym yn croesi un o wlypdiroedd iseldir mwyaf Cymru. Dyma adnodd hanfodol ar gyfer mamaliaid, planhigion ac adar prin. Yna rydym yn dilyn yr hen drac ar draws y twyni cyn beicio trwy Aberffraw, a oedd unwaith yn safle Llys y Tywysogion Cymreig. Rydyn ni’n archwilio’r arfordir a’r Eglwys gan gerdded ar hyd y traeth i’w gyrraedd. Yna rydym yn troi am y tir ar gyfer taith wahanol yn ôl. Os oes amser, byddwn yn ymweld â chaffi hyfryd sy’n darparu bwyd cartref, sy’n boblogaidd gyda beicwyr!

Archebwch Ar Lein Rŵan